Last Updated on

Để có được đoạn Snippets trên Google, làm theo các bước sau:

Bước 1:

Hãy viết sao cho nội dung, hoặc câu trả lời của bạn nằm trong khoảng 40-50 từ.

Bước 2:

Các truy vấn tìm kiếm của người dùng nên có trong các thẻ định dạng Title, URL, H1, H2, H3, H4, alt ảnh…

http://vnexpress.net